VALGDAG DEN 15.SEPTEMBER

Valg til menighedsrådet finder sted tirsdag d. 15.sept. kl. 19 i Hover Sognehus.

Normalt er en valgperiode 4 år, men netop i år, har vi i Hover Sogn fået dispensation til at have en funktionsperiode på kun 2 år.

Valghandlingen foregår som på en almindelig generalforsamling, som man kender det i mange andre foreninger.

I erkendelse af, at der sjældent er kampvalg til posterne i menighedsrådet, er det nu den model, der er gældende over hele landet.

Hvis der denne aften kan opstilles en liste og der ikke inden 4 uger efter, er indleveret andre lister, er de kandidater, som står på de 9 øverste pladser valgt.

På orienteringsmødet den 9. juni i Grejsdal Sognehus, var der en positiv stemning, og der blev givet tilkendegivelser på interesse for at være med. Det er vi meget glade for, da flere i det nuværende menighedsråd ønsker at stoppe.

Så husk: Valgdagen den 15.sept. Det er vigtigt at møde op den dag, hvis du gerne vil vælges!


Du bestemmer, hvad din kirke kan

Overskriften er kampagnesloganet for det kommende menighedsrådsvalg, der sætter fokus på de mange muligheder, menighedsrådsmedlemmer har for at påvirke den lokale kirke, og den mangfoldighed det er muligt at skabe i kirken.

I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt valgår i gang. Som noget nyt skal menighedsrådene vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for selve valgforsamlingen vil menighedsrådet afholde orienteringsmøde d. 9.juni 2020. Her vil menighedsrådet fortælle om de arbejdsopgaver, det har arbejdet med i de forløbne 4 år og hvilke planer, der er for de kommende 4 år, hvor mange kandidater, der skal vælges, og datoer og regler for valgforsamlingen.

På valgforsamlingen, der finder sted 15. september 2020, præsenteres kandidaterne. Valget foregår ved skriftlig afstemning, og resultatet afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Ved at møde op til møderne, har deltagerne mulighed for at være med til at sætte præg på, hvad vores kirker skal fokusere på de næste 4 år.

Menighedsrådene er vel det tætteste man kommer på nærdemokrati og det mest lokale demokratiske organ, vi har – og tilmed det vigtigste. Det er en fælles opgave for os alle at bidrage til at fastholde en folkekirke, som fortsat har stærke relationer til den enkelte, til folket og til samfundet. Det kræver, at lokale medlemmer af Folkekirken melder sig som kandidater til det kommende valg. Kandidater der vil være med til at tage et medansvar for kirkens liv og vækst. Lad os sammen med Grundtvig minde hinanden om, at kirken er ”bygget af levende stene”. Det er vigtigt, at der stadig er et sted at gå hen med sin tro og sin tvivl. Det er vigtigt, at der er et sted at dele sorg og glæde.

Hvad er et menighedsråd?

Hvad laver man i Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet?

Hvor længe skal man sidde? Hvad laver et menighedsråd?

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt.

Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt: Menighedsrådet planlægger hvilke aktiviteter der skal være i kirken f.eks. koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne. Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådets medlemmer. Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. I Hover sogn skal der vælges 9 medlemmer til menighedsrådet.

For at kunne stille op skal du: Være over 18 år - Være medlem af folkekirken - Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

Det er berigende at være medlem af et menighedsråd, men mange vægrer sig måske ved at binde sig for 4 år. Derfor har menighedsrådet ansøgt om en forsøgsordning, hvor man kan binde sig for 2 år i næste periode. Vi ved allerede nu, at nogle af de “gamle medlemmer” fortsætter, men der bliver også brug for nye. Med udsigt til muligheden for en 2-årig bindingsperiode, er vi optimistiske for at nye kandidater vil melde sig.

Vi har gode vilkår i Hover sogn og gode medarbejdere, og vi ser lyst på fremtiden.

Læs mere om menighedsrådets arbejdsopgaver her

 

 

Dagsorden til orienteringsmødet

 

 Tirsdag d. 9. juni  2020 i Grejsdal sognehus. 

. Velkomst ved menighedsrådets formand.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.