VALGRESULTAT

Valgt til menighedsrådet:

Der blev opstillet en liste med 10 personer:

Anna-Marie Christensen, Lene Christiansen, Tommy Bundgaard Kristensen, Thomas Frovin Moesgaard-Christensen, Rene Dahl Brorson, Casper Bergholdt H. Andersen, Leif Nygaard Jensen, Jan Olsen, Rasmus Lyngroes Fladmose. 

Hermed de 9 første, som blev valgt.

En stedfortræder blev valgt: Ingrid Rigmor Mortensen.

Det nye menighedsråd trækker i arbejdstøjet første søndag i advent - hvor kirkeåret begynder!

 

 

 


Du bestemmer, hvad din kirke kan

Overskriften er kampagnesloganet for det netop overståede menighedsrådsvalg, der sætter fokus på de mange muligheder, menighedsrådsmedlemmer har for at påvirke den lokale kirke, og den mangfoldighed det er muligt at skabe i kirken.

Menighedsrådene er vel det tætteste man kommer på nærdemokrati og det mest lokale demokratiske organ, vi har – og tilmed det vigtigste. Det er en fælles opgave for os alle at bidrage til at fastholde en folkekirke, som fortsat har stærke relationer til den enkelte, til folket og til samfundet. Det kræver, at lokale medlemmer af Folkekirken melder sig som kandidater til det kommende valg. Kandidater der vil være med til at tage et medansvar for kirkens liv og vækst. Lad os sammen med Grundtvig minde hinanden om, at kirken er ”bygget af levende stene”. Det er vigtigt, at der stadig er et sted at gå hen med sin tro og sin tvivl. Det er vigtigt, at der er et sted at dele sorg og glæde.

Hvad er et menighedsråd?

Hvad laver man i Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet?

Hvor længe skal man sidde? Hvad laver et menighedsråd?

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt.

Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt: Menighedsrådet planlægger hvilke aktiviteter der skal være i kirken f.eks. koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne. Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådets medlemmer. Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. I Hover sogn skal der vælges 9 medlemmer til menighedsrådet.

For at kunne stille op skal du: Være over 18 år - Være medlem af folkekirken - Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

Det er berigende at være medlem af et menighedsråd, men mange vægrer sig måske ved at binde sig for 4 år. Derfor har menighedsrådet ansøgt om en forsøgsordning, hvor man kan binde sig for 2 år i næste periode. Vi ved allerede nu, at nogle af de “gamle medlemmer” fortsætter, men der bliver også brug for nye. Med udsigt til muligheden for en 2-årig bindingsperiode, er vi optimistiske for at nye kandidater vil melde sig.

Vi har gode vilkår i Hover sogn og gode medarbejdere, og vi ser lyst på fremtiden.

Læs mere om menighedsrådets arbejdsopgaver her