Kontakt: 

Telefon 75 82 48 87 eller 40 27 11 00

kjg@hgkirkegaard.dk

Grejsdal kirkegård,

Grejsdalsvej 221.

Hover kirkegård,

Hover kirkevej 84.

Brænde sælges

Brænde sælges i meterstykker til kr. 350,00 pr. rummeter.

Efter ønske kan mindre mængder saves i 30-35 cm stykker og kløves, til kr. 500,00 pr. rummeter.

Kontakt Karl Johan på 40 27 11 00 hvis du er interesseret, eller send en mail til kjg@hgkirkegaard.dk

 

 

Information om forskellige gravstedstyper.

Gravstedstyper

Urnegravsteder

 

Erhvervelse i fredningstiden kr. 529,2 kr.

Pris for urnenedsættelse i: kr. 529,08 kr.

 

Ingen obligatorisk betaling for vedligeholdelse.

 

I Grejsdalen er urnegravstederne uden forhække på Hover kirkegård er urnegravstederne både med og uden forhække.

På Grejsdal Kirkegård er der en afd. kun afgrænset af sten (Ølandsbrud på højkant) Afdelingen ligger ved trappen mellen kirken og Grejsdalsvej. Der er kun 3 små rækker, 23 gravsteder.

 

På urnegravsteder må der plantes på hele gravstedet men sådan at planterne ikke ødelægger hækkene eller går ind over nabogravstederne.

 

Gravsten må generelt  max være 75 cm høje og planter max 130 cm høje.

 

 

Plæne med anlæg.

Erhvervelse af gravsted i Plæne m/anlæg i fredningstiden:

Urner kr. kr. 529,20 kr

Kister kr. kr. 793,80 kr.

 

Her er obligatorisk legat men kun for kister  ( ca. 22.875,-).

Pris for kistebegravelse :  kr. 3.113,14 kr

Længde og bredde på gravstederne må ikke overstige 70 cm , da den sammen med brostens kanterne i begge sider ikke må overstige 1 m.

 

Her er det muligt at nedsætte både kister og urner som

 

Plæne med Plade

Ukendtes Plæne

Plæne med anlæg.

 

Denne forholdsvis nye gravsteds type er fremkommet p.g.a. tendensen i gennem de sidste årtier med flere kremeringer og dermed færre kistebegravelser, som også fjerner det store behov for alm. kistegravsteder.

 

Som nævnt ovenfor kan denne plæne bruges til de gammelkendte former: Ukendt Plæne og Plæne med Plade både i urner og kister samtidig med, at man kan blive kistebegravet uden at skulle have et alm. kistegravsted med det vedligeholdelseskrav, der følger med der.

Hvis man vælger kistebegravelse og ønsker et anlæg, er vedligholdelsen væsentlig mindre.

 

Alm. Kistegravsted 

Erhvervelse af 1 kisteplads: kr. 793,80 kr

Erhvervelse af 2 kistepladser: kr. 1.587,00 kr.

 

Pris for kistebegravelse :  kr. 3.113,14 kr. for medlemmer af folkekirken.

Pris for kistebegravelse: kr. 6.075,96 kr. for ikke-medlemmer.

 

Der kan vælges 1 eller 2 kistepladser

På et kistegravsted kan man, næsten, gøre som man vil. Der er ikke nogle restriktioner med hensyn til størrelsen eller udformningen af gravsten, og man må også plante. hvad man vil. Det eneste er, at hvis planterne bliver så store eller brede, at de rører thujahækkene, vil vi forlange at planterne bliver udskiftet eller stammet op. 

 

Derudover kan man jo efter behag lægge trædefliser, lave bed af diverse stentyper, lægge ral eller flis på, eller man kan plante bunddækkende planter over det hele.

 

Da der ingen obligatorisk legat er på denne type gravsteder er gravstedsejeren selv ansvarlig for alt så som renholdelse af gravstedet, fjernelse af visne buketter beskæring af planter, plantning af blomster og grandækning.

Man har også pligten til at sørge for at gravstedet bliver rettet op i tilfælde af at kister sætter sig, få suppleret rallet med nyt og rette gravsted og anlæg ved større og mindre jordsætninger.

 

 

Plæne med Plade

 

Erhvervelse af gravsted i Plæne m/plade i fredningstiden:

Urner kr. kr. 529,20 kr

Kister kr. kr. 793,80 kr

 

Her er obligatorisk legat  (Urne ca. kr. 11.059,90-, Kiste ca. 22.875-) ved nedsættelse i plæne med plade.

 

I plænen med Plader, skal pladerne have målet: 40x60 cm.

Der må ikke sættes plastikvaser ("kræmmerhus"), plastikblomster eller planter med jord/potteplanter.

Afskårne blomster må derfor enten lægges på gravstenen eller sættes i dertil beregnede, nedgravede granitvaser.

I Hover er der få pladser til kistebegravelser i den ordinære afd. Til Plæne med Plade.

I Grejsdalen vil kistebegravelse i Plæne med Plade foregå i afdelingen Plæne med Anlæg, Afd. A

 

Ukendtes Plæne

Også kaldet anonym plæne.

For urner gælder:

Erhvervelse i fredningstiden ca. kr. 529,20 kr. Pris for urnenedsættelse: kr. 529,08 kr

 

Her er obligatorisk betaling  (ca. kr. 8.599,80 kr.) ved nedsættelse i ukendtes plæne.

 

 

 

For kister:

 

Erhvervelse i fredningstiden kr. ca. 793,80 kr

Gravning og tilkastning af grav kr. 3.113,14 kr

Legat, 30 år kr.: ca. 16.803,60 kr.

 

 

Fredningstiden kan ikke forlænges.

Der må kun lægges blomster på det anlæg der er beregnet til det (kors eller cirkel af chaussésten).

Plastik blomster og vaser vil blive fjernet.

Blomster/planter med jord vil blive fjernet.

 

Hvis man vælger at få sin pårørende sat ned i Ukendtes Plæne vil man, som ved alle andre urnenedsættelser, få mulighed for at være med ved urnenedsættelsen. Det ukendte eller anonyme i denne forbindelse er  udelukkende overfor fremmede, altså det at man ikke kan finde vedkommendes navn ved at gå rundt på kirkegården og kikke.

Man skal ved valg af Ukendtes Plæne være opmærksom på førnævnte regler der vil blive håndhævet. Samtidig skal det også overvejes, om man vil komme til at savne ét bestemt sted at lægge blomster evt. muligheden for at sætte vaser, figurer, lys eller andet. I så fald skal man måske se på alternativer:

 

Skovkirkegård   

 

Erhvervelse for 1 fredningstid:

Urner kr. kr. 529,20 kr

Kister kr. kr. 793,80 kr

 

Pris for urnenedsættelse : kr.    529,08 kr

Pris for kistebegravelse:   kr. 3.113,14 kr.

 

Der er obligatorisk betaling for vedligeholdelse:

Urnegravsted ca. kr. 8.599,80 kr

1 kisteplads ca. kr. 16.803,60 kr

 

 

Der skal sættes natursten, max 50 høj og 70 bred, ikke forarbejdet ud over indgravering af skrift.

 

Man må lægge blomster ved gravstenen, men ikke plante noget.

 

Kirkegården sørger for påskeliljer i skovbunden og anemonerne kommer af sig selv.