Du er her: 

Kort om Hover kirke.

Hover Kirke er formodentlig som saa mange andre Landsbykirker bygget i det 12. Aarhundrede. Den bestaar af Kor, Skib, Taarn og Vaabenhus.

Kor og Skib er fra den romanske Tid, bygget af Fraadsten og Munkesten. I den senere Middelalder fik Koret Hvælving, medens Skibet beholdt sit Bjælkeloft, og samtidig højnedes Taarnet, hvis Underrum har Spidsbue ind til Skibet, det er bygget af Munkesten, nu er det kun 3/4 m. højere end Skibet.

Taarnet er ombygget 1850. Vaabenhuset er afMunkesten.