KIRKERNE ER ÅBNE HVER DAG, ÅRET RUNDT FRA KL. 8-18

 

 

 

 

 

Om kirkerne

Hover Kirke er formodentlig som saa mange andre Landsbykirker bygget i det 12. Aarhundrede. Den bestaar af Kor, Skib, Taarn og Vaabenhus.

Kor og Skib er fra den romanske Tid, bygget af Fraadsten og Munkesten. I den senere Middelalder fik Koret Hvælving, medens Skibet beholdt sit Bjælkeloft, og samtidig højnedes Taarnet, hvis Underrum har Spidsbue ind til Skibet, det er bygget af Munkesten, nu er det kun 3/4 m. højere end Skibet.

Taarnet er ombygget 1850. Vaabenhuset er afMunkesten.

 

Grejsdal kirke er påbegyndt i foråret 1959 og den 22 januar 1961 åbnedes kapellet i Grejsdalen med en aftengudstjeneste.

Kapellet blev indviet til kirke søndag den 4. november 1962.

Send os en besked:

Folder om Hover kirke

Her kan du se en folder om Hover kirke, som PDF. Skrevet af sognepræst Søren Due, med illustrationer af Ejgil Jensen.

Folder om Grejsdal kirke

Folderen er det Jubilæums skrift, der blev udgivet i forbindelse med Grejsdal kirkes 50 års jubilæum