Skole-kirke samarbejde

Vi er meget glade for at få besøg af børn og skoleklasser - ikke kun til jul - men hele året rundt.

Har du som lærer lyst til at besøge én af vores kirker, så kontakt præsterne eller kirke-og kulturmedarbejder Maria Hoffmann Roed, mr@hover-grejsdal-kirker.dk , tlf.: 51500695

Ideer til samarbejde mellem skole og kirke

Som noget nyt har vi et særligt tilbud til 4.årg. - "BIBELEVENTYR"

Bibeleventyr er et undervisningskoncept, hvor eleverne kommer gennem de centrale fortællinger i Det Gamle Testamente. De hører om jødernes historie fra skabelsen og frem til tiden lige før Jesu fødsel. Det sker alt sammen gennem drama og fagter, billeder, lidt rap og lidt trylleri.

Bibeleventyret passer desuden godt sammen med punkterne i ”Fælles mål for kristendomsundervisning”: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:       

-kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente      

-tale med om indholdet af de bibelske fortællinger      

- gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis

Udgangspunktet er den meterhøje model af Bibelen, hvori alle bøgerne står. I de forskellige bøger gemmer sig små ting som er med til at åbne en konkret fortælling op. Eleverne får udleveret et illustreret elevhæfte, som de skal skrive huskeord ind i, så faktuelle oplysninger samles der. 

Rejsen gennem Det Gamle Testamente strækker sig over 3 x 90 min.

Vi er to kirke- og kulturmedarbejdere, som kommer ud i klassen og medbringer alt, der skal bruges.

Skriv eller ring for at aftale nærmere.

Maria Roed, Kirke- og kulturmedarbejder i Hover Sogn, tlf.: 51500695, mr@hover-grejsdal-kirker.dk