KRAVLEKIRKE

 - Nyt tilbud til de mindste i Hover Kirke: ER DESVÆRRE AFLYST PGA.CORONA. NY DATO KOMMER TIL EFTERÅRET!

Kravlekirke er en musikalsk legestue for børn i alderen 1-3 år, og dermed en naturlig forlængelse af babysalmesang, som igennem de sidste 5 år har været en fast aktivitet i Hover sogn. Sognet er i vækst og mange børnefamilier flyttet til, det er vi fra kirkens side opmærksomme på.

Kravlekirke stimulerer barnets naturlige glæde ved sang, musik og bevægelse i kirkens unikke rum som samlingssted. Til kravlekirke skal vi synge, bevæge os, høre små fortællinger i følgeskab med mor, far eller én bedsteforældre. Som et forsøg holder vi kravlekirke to gange her i foråret: den 6. maj og den 10. juni kl. 16.15 - 17.00. Man er meget velkommen til at komme i kirken fra kl. 15.45, hvor der vil være kaffe, forfriskning til børnene og mulighed for at hilse på de andre.

Fra efteråret er det tanken, at kravlekirke skal foregå en gang om måneden, men deltagerne er meget velkomne til at byde ind med forslag til, hvordan tidsrammen skal se ud. 

 

Kravlekirke i Hover Kirke den 6. maj og den 10. juni kl. 16.15 - 17.00 Døren er åben fra kl. 15.45 Tilmeld dig til kirke- og kulturmedarbejder Maria Roed, mr@hover-grejsdal-kirker.dk eller tlf. 5150 0695 senest den. 1. maj